Thursday, December 4, 2008

Svar på frågan

I en doktorsavhandling av Jörgen Mattlar har det konstaterats att läromedlen är vinklade.

Säg efter mig: Socialdemokratiska ungdomsförbundet.
Varför inte säga: Nationaldemokratiska integrationsrådet?

"Ambitionen tycks vara att få målgruppen, som i det segregerade svenska samhället är socioekonomiskt underordnad, att anamma svenska värderingar om sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran", säger Jörgen Mattlar.

Är någon av de utpekade böckerna med i läroplanen för min wallraffare blir det liv.

Andra om

No comments: