Monday, January 19, 2009

Första boken men inga lektioner

I veckan har den första boken delats ut. Den heter +46 2B och är utgiven av Almqvist & Wiksell. Denna utgåvan är från 2002.

Efter en snabb genomläsning blir man riktigt nöjd. Inte en endaste referens till socialdemokratiskt samhällsbygge eller att facket skulle vara källan till vårt välstånd. Däremot rejält med historier från våra äldre samhällsbyggare som spänner från sent 1800-tal fram till nutid. Allt från bondesamhället till industriella utvecklingen. Många texter finns också om företag och de ger viss inspiration till de nyanlända att tänka själv och inte vara rädda för att göra något utanför det trygga bidragsberoendet.

Något som däremot är förvånande, eller kanske inte egentligen, är att av fem dagar bedrevs endast undervisning fyra och en av dagarna frångicks schemat genom att lektionen flyttades från eftermiddag till förmiddag. Endast halva klassen meddelades så där var en handfull rätt ilskna studenter som fick gå hem utan att lära den dagen. Man kan liksom inte utstöta ett "förresten så går vi på morgonen på torsdag" i dörren när alla går hem. Det är inte folk som kan förstå svenska så bra. Dessutom var läraren utbytt men Lidingö-Marie fick ändå bara eleverna att tala stockholmska in absurdum. Niie, Tiie, Ja eelskar diij. Ffs, vi är i Skåne!

Man kortar gärna lite på lektionerna så totalt kanske det bedrivs 18 timmars undervisning, mindre än halvtid alltså. Detta för något som för vissa räknas som heltidsstudier i bidragshänseende. Detta uppmärksammade Uppdrag Granskning redan 2007, Sydsvenskan följde på samma tema 2008 och bloggen Muslimska Friskolan konstaterar följande:

"Gunilla Håkansson är rektor för sfi som finns i Komvux Södervärns lokaler i Malmö. Hon har ett förflutet från det islamvänliga ABF i Malmö. Förmiddagsgrupperna på sfi på Komvux Södervärn börjar vid 8-tiden. Klockan 11.30 väller det ut muslimska kvinnor i slöjor. I långsamt mak vandrar de flesta hem utan skolväskor där läxböckerna borde ha funnits. Ytterligare andra i slöja går rakt ut till Södervärnsgatan utanför den stora entrétrappan till bilar där deras muslimska makar väntar. Antingen är det omsorgsfulla muslimska män som på sin lunchrast kör hem sina muslimska fruar. Eller så är det arbetslösa män som inte har något bättre för sig än att skjutsa hem sina fruar, varav en del inte får åka buss med främmande män."


Läs den utomordentliga postningen om SFI i Malmö. Har man lärt något eller är det samma fortfarande?

Andra om ,.

No comments: