Sunday, January 25, 2009

Segregation inte bara i Valby

Som jag tidigare berättat här i bloggen är eleverna i stort sett delade i arabiska och övriga studenter. Detta görs uppenbart för att araberna har sitt eget sätt att lära sig. Genom att tjattra högt på det egna språket och avbryta läraren hela tiden drar man ut på tiden det tar att lära så man kan få mer social.., förlåt, bistånd. I fruns grupp finns fyra arabisktalande, två med, två utan huckle. Samtliga fyra från Libanon. Det märks tydligt varför de är där och inte med övriga barbarer, de är där för att lära. Kan det ha något med traditionen i Libanon där man redan från barnsben satsar på kunskap och inte bara koranskola och judehat?

I Danmark har man löst problemet redan på grundskolenivå. I Ålholm skola är det en årskurs som är helt delad. Området är hårt belastat av invandring och skolan låg under hot om att minska då flera etniska danskar hotade med att ta bort sina barn från skolan på grund av, man kan förmoda, oro i blandade klasser.

"Flera danska skolor har de senaste åren delat upp elever efter etniskt ursprung. Michael Olesen, rektor på Ålholm skole, säger att ”Muslimer står för en vålds- och hotkultur”."

Jag kan bara gratulera de som valt att gå sin SFI här. Segregationen skapar arbetsro och befrämjar lärande. Att säga något annat är att ljuga och PK.

No comments: